Onze Diensten

Wat mag u van H3 verwachten?

 • Overzicht aanmaken van inkomsten en uitgaven
 • Overzicht aanmaken van schulden
 • Openen van een beheer-  en leefgeldrekening
 • Budgetplan maken
 • Aflossing capaciteit vast stellen
 • Beslagvrije voet berekenen
 • Schulden beoordelen op problematiek
 • Vaste betalingen uitvoeren, volgens budgetplan
 • Schuldhulp verlening traject opstarten (voor zover van toepassing)
 • Bedreigende situaties beoordelen en naar oplossing zoeke
 • Telefonisch spreekuur dagelijks volgens bijlage
 • Bezoek op andere tijden, uitsluitend via afspraak
 • Waarborgen van uw privacy
 • Voor zover van toepassing, aanvraag voor bijzondere bijstand
 • Het bevorderen van de zelfredzaamheid. 

De rechtbank bepaalt  dat per klant jaarlijks 17 uur ter beschikking staan. Op basis van deze uren,  zijn de tarieven die H3 mag berekenen, vastgesteld. Zie voor deze tarieven het document, Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2015, terug te vinden onder het kopje Downloads.

De samenwerkingsovereenkomst voor zover het inkomensbeheer betreft, is met een opzeggingstermijn van 1 maand opzegbaar. Bij bewindvoering wordt de beíindiging van het bewind door de rechtbank bepaald.

Wat wij van u verwachten:

 • Uw medewerking om het inkomensbeheer te laten slagen
 • Wekelijks de post aanleveren (brievenbus, mail)
 • Wijzigingen in uw situatie melden ( wonen, samenleven, verhuizen enz.)
 • Dat u gemaakte afspraken nakomt
 • Geen aankopen doen waardoor schulden ontstaan
 • Dat u ook begrijpt dat wij niet meer uit kunnen betalen dan er binnen komt
 • Het kantoor niet meer bezoeken dan strikt noodzakelijk
 • Uw maandelijkse overzichten doornemen
 • Dat u zich realiseert dat het roer om moet
 • Niet verwachten dat H3 alles vanzelf regelt