H3 Inkomensbeheer & Bewindvoeringen te Heerlen

 

HomeWerkwijzeOnze dienstenAlgemene voorwaardenKlachtenDownloadsContact

 

H3 Inkomensbeheer & Bewindvoeringen te Heerlen
H3 Inkomensbeheer & Bewindvoeringen te Heerlen

Werkwijze

 

H3 is een organisatie die zich tot doel heeft gesteld mensen, die om welke reden dan ook hun inkomen niet zelf kunnen beheren, te ondersteunen.

 

Om deze taak goed uit te kunnen voeren maken wij gebruik van het administratieprogramma Onview. Dit programma maakt het mogelijk om steeds goed geïnformeerd te zijn over de financiële situatie. Daarnaast geeft het programma de mogelijkheid om op elk moment, via internet, mee te kijken naar de betalingen en daardoor geïnformeerd te zijn over de financiële situatie.

 

Om de nodige zekerheden te bewerkstelligen zijn wij aangesloten bij branchevereniging BPBI

Deze  vereniging  ziet er op toe dat de organisatie jaarlijks gecontroleerd wordt door een onafhankelijke accountant.

De accountant controleert de rekeningen van de relaties. Daarnaast wordt ook de financiële ontwikkeling binnen de organisatie beoordeeld.  Ook worden de werkprocessen getoetst.

Omdat wij alleen werken voor klanten die onder bewind zijn gesteld, is dit een goede controle naast de controle die de rechtbank eveneens uitvoert over de bewindsdossiers.

Een andere zekerheid ontstaat doordat iedere klant zijn eigen bankrekeningen heeft.

Wij werken samen met ABN-AMRO bank, RABO-Bank, SNS- Bank en ING- Bank. Hierdoor kunnen geen gelden van verschillende relaties verstrengeld raken.

 

 

De rechtbank maakt bij het uitspreken van het beschermingbewind onderscheid.

Zo kennen zij het schulden en verkwistingen bewind. Het bewind waarbij de klant niet meer in staat is geestelijk voor zichzelf te zorgen, en het bewind waarbij de klant niet meer in staat is zijn inkomen te beheren, maar waarbij ook geen noemenswaardige problemen zijn.

 

Bij het schuldbewind wordt de klant in een register genoteerd dat openbaar is. Dit geeft de bewindvoerder de mogelijkheid om financiële overeenkomsten ongedaan te maken.

 

Bij de andere bewindsvormen kan de klant kiezen in hoeverre hij in het register wil worden opgenomen.

 

Naast het beheren van het inkomen (inkomsten en uitgaven regelen), rekenen wij ook tot onze taak, alle mogelijkheden te onderzoeken om een  oplossingen voor het aflossen van  de schulden te vinden. Daarbij moeten wij onderscheid maken tussen problematische schulden en niet problematische schulden. Niet problematische schulden kunnen worden opgelost door met de schuldeisers betaalregelingen te treffen.

 

Bij problematische schulden is het niet meer mogelijk met alle schuldeisers regelingen te treffen. Er zal een schuld- hulpverleningtraject  opgestart moeten worden. Hiervoor is het noodzakelijk om hulp van derden in te roepen.

Doorgaans kan de gemeente, waar de klant woont,  verzocht  worden om tot het schuld-hulpverlening traject te worden toegelaten.  De gemeente zal dan de Krediet Bank  inschakelen om het traject op te starten. Deze doet de schuldeisers een aanbod om tot een schuldregeling te komen. Als het aanbod tot een schuldregeling wordt afgewezen is de weg open, een verzoek bij de rechtbank in te dienen om tot de WSNP te worden toegelaten.

Onze taak is de klant te begeleiden naar de diverse voorafgaande gesprekken, het aanleveren van stukken, de communicatie tussen schuldhulpverlener en de klant gaande te houden. Contacten met WSNP bewindvoerder te onderhouden en financiële cijferoverzichten aan te leveren. Daarnaast blijven wij het inkomen beheren.

 

Het is duidelijk dat de taak van de bewindvoerder kosten met zich mee brengt. De kosten die de bewindvoerder in rekening brengt zijn wettelijk vastgelegd.


  • maandelijkse kosten, intakekosten, kosten bij afsluiting van het bewind;

  • voor bijzondere werkzaamheden kosten op uurbasis in rekening worden gebracht;

  • indien vervoer noodzakelijk is, kunnen ook deze kosten in rekening worden gebracht.

Deze kosten mogen uitsluitend  in rekening worden gebracht met toestemming van de rechtbank.

Mensen met een laag inkomen kunnen bovengenoemde kosten bij de gemeente verhalen via de bijzondere bijstand.

In voorkomende gevallen zullen wij de gemeenten verzoeken om vergoeding van de kosten.

 

Indien sprake is van psychische problemen of verslaving en er een hulpverlener is benoemd, is het van het grootste belang dat, in een goede samenwerking, het belang van de relatie gediend wordt.


Voor hulpverleners hebben wij een speciaal telefoonnummer dat wij op verzoek verstrekken.

H3 Inkomensbeheer & Bewindvoeringen te Heerlen

 

Zomervakantie 2018

12-07-2018